ANTAGNINGSPROCESS JENSEN GRUNDSKOLA BOTANISKA

Steg 1 - Ansökan om plats i vår kö
Ställ ditt barn i kö via vår hemsida. Fyll i samtliga fält och beakta att utebliven information kan resultera i att din ansökan ej kommer att behandlas. Var noga med att skriva rätt personnummer och att välja rätt årskurs och önskat startår. Utöver bekräftelsemejl från systemet, har vi som rutin att ej besvara köfrågor. Eventuella frågor kan ställas under/efter öppet hus eller riktade informationsmöten.

Steg 2a - Delta på Öppet hus
Den som sökt plats på JENSEN grundskola Botaniska behöver närvara på öppet hus som skolan annonserar om på hemsidan. Man går på öppet hus under höstterminen året innan önskad skolstart, minst en vårdnadshavare följer med eleven till öppet hus.

Steg 2b - Delta på riktat informationsmöte
För att det inte ska komma för många besökare till öppet hus, skickar vi även ut ett antal inbjudningar till riktade informationsmöten. Dessa möten erbjuds vanligen till ett fåtal närliggande skolor från vilka vi i regel har ett större söktryck. Observera att endast de som fått en inbjudan och som anmält sig via utskickad blankett får plats på dessa möten. Chans till skolplats är lika stor för elever som kommer till ett öppet hus som för dem som kommer på ett riktat informationsmöte. De två alternativen erbjuds endast för att fördela antalet besökare jämnt mellan olika möten.

Steg 3 - Bekräfta att intresset till skolplats kvarstår
Efter öppet hus eller informationsmöte behöver man bekräfta att man varit på mötet och att intresset kvarstår. Hur denna bekräftelse lämnas, får man information om under mötet.

Steg 4 - Antagningsbesked
Vi tillämpar syskonförtur och närhetsprincip. I övrigt gäller att den elev med längst kötid och som följt antagningsprocessens samtliga steg erbjuds plats först (om man av någon anledning inte kunnat närvara på obligatoriska möten, är det viktigt att man kontaktar skolan för eventuellt extramöte). Antagningsbesked skickas via e-post

Steg 5 - Prova på dag
Alla antagna elever bjuds in till en prova på dag i maj månad. Dagen syftar till att eleverna skall lära känna sina nya klasskamrater och lärare. Prova på dagen är obligatorisk. Om man får förhinder måste man anmäla detta till skolan senast samma dag, annars kan skolan betrakta det som om man tackat nej till sitt platserbjudande.

Profilklasser kan att komma ha fler moment i processen. Mer information om det senare.