KÖRSÅNG PÅ FRITIDS

En del i Campus Bro Mälarstrands koncept är att vi kan erbjuda både sporter och kulturaktiviteter inom ramen för elevernas skoldag på fritids. Vi är därför mycket glada att vi kan erbjuda en extern aktivitet Körsång i samarbete med Opus Norden. Först till kvarn gäller och vi hoppas på stort intresse! 

Att som förälder få till barnens egna aktiviteter med jobb och logistik på udda tider med trötta barn kan vara stressigt - vi vet samtidigt hur viktigt det är med estetiska aktiviteter för barnen, därför vill vi underlätta för er! Vi har valt att börja med en aktivitet som inte bara utvecklar det musikaliska intresset utan som även har ett stort fokus på att utvecklas som person.  

Varför körsång?

Körsång är stärkande som musikpedagogisk verksamhet både på det individuella och sociala planet. Lärandeprocesser stimuleras av musikaliska utmaningar utifrån estetiska intryck som gestaltas i körsång. Eleverna stimuleras till att våga gå djupare in i sig själva, samarbeta och samspela med sig själva och andra deltagare. Deltagandet i körverksamheten erbjuder körsångare fysisk och emotionell tillfredsställelse och aktiviteten kan därmed bidra till hälsa och välbefinnande.

Information om hur man anmäler sig kommer inför varje kursstart

Körsång