Erbjudande om plats skickas ut per e-post till de adresser som angivits vid köanmälan.

JENSEN grundskola Bro Mälarstrand är en skola (i två byggnader) med årskurserna F-9 och vi gör vårt elevintag till förskoleklass. Till senare årskurser tar vi emot nya elever i mån av plats.

Urvalsgrunder vid antagning är:

Syskonförtur
Elev med syskon (samma hushåll) som redan går på skolan erbjuds förtur i mån av plats. Vårdnadshavare meddelar eventuell syskonförtur i kösystemet eller kontaktar skolans administration. Förtur ges under förutsättning att elevens syskon går på skolan det läsår eleven ska börja. Elever med syskonförtur antas i inbördes ordning efter ködatum.

Ködatum
Den elev som stått i kö längst erbjuds plats först.