Om JENSEN grundskola Göteborg

 

Mitt i Vasastan ligger vår skola bestående av 210 elever i årskurserna 6-9. På kort tid har vi blivit en av stadens mest eftersökta skolor.
 

Hög kvalitet
Vi på JENSEN grundskola har ingen annan ambition än att vara bäst på det vi gör. Vårt höga fokus på studiero, disciplin, trygghet och måluppfyllelse följs ständigt upp. Vi satsar på att göra det som vi ser fungerar.

Vilka söker sig till oss?
Våra elever brukar uppge att de sökt sig till oss eftersom de hört att vi är en ambitiös skola med hög trivsel och god studiero. Våra elever uppskattar att gå på en skola där många satsar på sin utbildning, och de tycker om skolans centrala läge. Föräldrar uppger ofta att de söker en skola som ställer högre krav på sina elever och som säkerställer studiero. Många tilltalas av JENSENs framgångsrika utbildningskoncept.

Tydligare profil inför läsåret 2020/2021
Skolan är redan känd för hög disciplin och högt studietempo. Inför kommande läsår informeras dock elever och vårdnadshavare om att förväntningarna på dessa kommer höjas ytterligare. Skolans ambition är att alla elever skall kunna nå de högsta kunskapskraven. Detta kommer kräva effektivt lektionsarbete, ännu mer läxor och ännu mer engagemang från vårdnadshavare. Både elever och vårdnadshavare behöver ta ställning till detta innan man söker plats.

Övrig information om skolan

  • Klassiskt utbildningskoncept som bygger på evidensbaserad och generaliserbar forskning.
  • Behöriga lärare i samtliga ämnen. Franska, spanska, tyska* erbjuds redan i åk 6.
  • Hög säkerhet genom kamerabevakning, låsta dörrar och helt inhägnad skolgård.
  • Nolltolerans mot kränkande behandling. Effektiva planer, rutiner och konsekvenser.
  • Slottslik miljö med mycket karaktär i inspirerande Villa Darjeeling.
  • Hälsoprofil samt stort fokus på att förbereda eleverna på högre studier.
  • One to one - Egen laptop till alla elever.

* = Tyska erbjuds endast om det finns ett rimligt elevunderlag

Välkommen att kontakta mig så berättar jag mer!

 

renee_berlin.png

Tillförordnad rektor
  Renée Berlin
  renee.berlin@jenseneducation.se
  Tel: 0700 92 52 96