Antagningsprocess JENSEN grundskola Göteborg


JENSEN grundskola Göteborg har ett mycket stort söktryck, främst från elever boende i centrala Göteborg. Eftersom skolan har en tydlig profil, är det viktigt att sökande tidigt får full insyn i vad det innebär att vara elev på skolan. Under antagningsprocessen får både vårdnadshavare och elev ta ställning till om JENSEN är rätt alternativ för dem.

Antagningsprocessen syftar även till att effektivisera arbetet för antagningsansvariga. Genom krav på både vårdnadshavare och elev, säkerställs att engagemanget är det rätta och att eleven verkligen vill börja just på JENSEN. Framför allt har det visat sig att tydlig information både leder till högre resultat och nöjdare elever/vårdnadshavare.

Antagning inför nytt läsår sker normalt under november-januari. Reservplatser kan även erbjudas under februari-juni. Vanligen tar vi in 30 elever i åk 6 och 30 elever i åk 7 varje nytt läsår. HT-2020 kommer vi även ta in 30 elever i åk 8.

Steg för steg

Steg 1 - Sök plats i vår kö
Ställ ditt barn i kö via vår hemsida. Fyll i samtliga fält och beakta att utebliven information kan resultera i att din ansökan ej kommer att behandlas. Var noga med att skriva rätt personnummer och att välja sökt årskurs och önskat startår. I fältet 'Ansökandes kommentar' tar vi gärna emot information om varför ni söker plats just på JENSEN. Utöver bekräftelsemejl från systemet, har vi som rutin att ej besvara köfrågor. Eventuella frågor kan ställas under/efter öppet hus eller riktade informationsmöten.

Steg 2a - Delta på Öppet hus
Den som sökt plats på JENSEN grundskola Göteborg behöver närvara på öppet hus som skolan annonserar om på hemsidan. Man går på öppet hus under höstterminen året innan önskad skolstart, minst en vårdnadshavare följer med eleven till öppet hus.

Steg 2b - Delta på riktat informationsmöte
För att det inte ska komma för många besökare till öppet hus, skickar vi även ut ett antal inbjudningar till riktade informationsmöten. Dessa möten erbjuds vanligen till ett fåtal närliggande skolor från vilka vi i regel har ett större söktryck. Observera att endast de som fått en inbjudan och som anmält sig via utskickad blankett får plats på dessa möten.

Steg 3 - Bekräfta att intresset till skolplats kvarstår
Efter öppet hus eller informationsmöte behöver man bekräfta att man varit på mötet och att intresset kvarstår. Hur denna bekräftelse lämnas, får man information om under mötet.

Steg 4 - Prova på dag
Vissa år organiserar skolan dessutom en obligatorisk prova på dag. Under öppet hus/informationsmöte får man reda på vad som gäller aktuellt år.

Steg 5 - Antagningsbesked
Efter att skolan fått bekräftelse om att intresse kvarstår görs ett urval och antagningsbesked skickas via post. Den elev med längst kötid och som följt antagningsprocessens samtliga steg erbjuds plats först.