Tempoklass för elever i åk 8 (ht 2020)

JENSEN grundskola Göteborg har redan en profil som tydligt utmärker sig genom högre ambition, högre studiero, högre tempo och mer läxor än de flesta skolor. Detta känner skolans elever/vårdnadshavare till redan innan de söker plats hos oss. För varje ny kull av elever ser vi att efterfrågan av just högre tempo och mer läxor efterfrågas i allt större grad.

Även om skolan redan har en profil som fokuserar på att bli bättre på att anpassa undervisningen även till de högpresterande eleverna, lanseras nu vad vi kallar för Tempoklass.

Den första Tempoklassen startar höstterminen 2020 i åk 8. Vi anser att de elever som söker till denna klass skall ha uppnått en viss ålder, samt att man fått känna på högstadiets första år innan man beslutar sig för om man önskar ett ännu högre tempo.

Tempoklassen inspireras av de Skolverks-sanktionerade “Spetsklasserna” som funnits på försök i några år, på ett par utvalda skolor i landet. Skillnaden mellan Tempoklass och Spetsklass, är att Tempoklass siktar på högre nivå i samtliga ämnen, medan Spets-klasserna i regel fokuserar på ett fåtal ämnen. Till Spetsklass antas elever på betygsmeriter, medan vår Tempoklass är öppen för alla.

Tempoklass precis som Spetsklass måste givetvis anpassa undervisningen efter alla elevers förutsättningar och behov. Generellt är dock bedömningen att gruppen elever som söker sig till Spets eller Tempo är något mer homogen än i vanliga klasser.

Inom ramen för de lagar och förordningar som reglerar svensk grundskola, kommer undervisningen i Tempoklassen bygga mycket på en hög tilltro till vad eleverna kan klara av. Hög nivå under lektionerna i kombination med omfattande utdelning av läxor, är något som kommer prägla upplägget.

Detta kan man förvänta sig som elev i vår Tempoklass:

  • Trygg skola där pluggkultur ger goda förutsättningar för både lärare och elever.
  • Elever som i större utsträckning efterfrågar uppgifter på A-nivå.
  • Förstelärarkompetens i Sv, En, Ma, NO, SO.
  • A-hjälpen. En läxhjälp där elever får extra hjälp och studiehandledning.
  • Engelskspråkiga lektioner i hemkunskap och idrott, av svensk/brittisk lärare.
  • Möjlighet att få läsa in gymnasiebetyg i åk 9, efter uppnådd A-nivå.
  • Stor förberedelse inför framtida studier.
  • Nya likasinnade vänner, gemenskap och stolthet.

Även om Tempoklassen är öppen för alla elever oavsett nivå, är det viktigt att man tar ställning till upplägget. Vi tror att det finns många elever som mår mindre bra av att gå på skolor där tempot är för lågt och där man inte får tillräckligt med stimulans. Samtidigt kan Tempoklass passa bättre för några och sämre för andra. Innan inskrivningen till Tempo-klass, kommer blivande elev och vårdnadshavare erbjudas ett samtal med lärare och elevhälsa, där man kan bedöma och diskutera om man tror att Tempoklass kan tänkas gynna elevens totala skolgång.

I Sverige har man länge uppmuntrat ungdomar som elitsatsar på idrott eller estetiska skolämnen. JENSEN grundskola Göteborg anser att även ungdomar med passion för skolarbete och lärande nu måste få en arena. Tempoklassen i åk 8 HT-20 är något vi testar på försök. Vår ambition och förhoppning är dock att detta kan bli ett permanent inslag i vår skolverksamhet.

Om ni har frågor om Tempoklass är ni välkomna att kontakta oss!