VÅRTERMINEN 2021

Första skoldag 12 januari

Lovdagar
Sportlov v. 7
Påsklov v.14
14 maj, klämdag

Studiedag 
12 mars
17-18 maj

Sommaravslutning
11 juni

Obs! Med reservation för ändringar