Om JENSEN grundskola Helsingborg

Hösten 2024 startar vi en ny grundskola i fantastiska lokaler i ett unikt cityläge. I hjärtat av Helsingborg med promenad- och bussavstånd till flera fina parker, Skolan kommer öppna för årkurs 6-7 och på sikt utökas till 6-9. 

JENSEN grundskola har fokus på studieresultat och bildning. För att garantera trygghet och studiero arbetar vi enligt ett tydligt koncept och den studiero som råder på lektionerna har möjliggjort för lärarna att ta undervisningen till högsta nivån. Våra lärare utformar uppgifter på avancerad nivå och de nöjer sig inte innan eleverna når sin fulla potential.

Söker ni en skola präglad av traditionell lärarstyrd undervisning, god disciplin och högt studietempo? Är ni inställda på regelbundna läxor och prov för att nå högsta betygsstegen? Då är vi rätt skola för er.

Detta utmärker JENSEN grundskola:

  • Traditionell lärarledd undervisning.
  • Studiero och trygghet.
  • Högt tempo, avancerad nivå och mer läxor för att nå de högsta betygsstegen.
  • Ambitiösa kamrater som bidrar till trygghet och studiekultur.
  • Fokus på trivselaktiviteter som skapar stark gemenskap.
  • Lärare som är auktoriteter och som trivs på sin skola.

Bäst i Sverige på studiero

I Skolinspektionens enkät 2022-2023 nådde JENSEN högst resultat av fristående större huvudmän och långt över rikssnittet. På samtliga frågor om studiero, stimulans, värdegrund, trygghet och trivsel nådde JENSENs samtliga skolor långt över rikssnittet. Det är vi mycket stolta över!

image

 

JENSEN grundskola har också den enskilda skolan i Sverige med högst studiero utifrån elever, föräldrars och personals sammanvägda svar.

"Att vi är bäst i Sverige på studiero visar att vårt arbete med tydlig struktur för att nå studiero fungerar. Studiero, trygghet, trivsel och elevernas studieresultat går hand i hand. Våra elever når höga kunskapsresultat för att de tränas i att arbeta och lära sig fokuserat på lektionerna", säger Mats Rosén Skolchef JENSEN grundskola.


KÖANMÄLAN
Kön är nu öppen, välkommen med din köanmälan!

Till köanmälan