Testa om JENSEN grundskola är rätt för dig!

Att vi som skola och föräldrar har en samsyn på vad som skapar en bra utbildning är en förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas optimalt hos oss. Vi skiljer oss lite från många andra skolor, testa om du står för samma sak som vi gör?

Vad är din syn på kunskap?
Hur vill du att läraren agerar i klassrummet?
Vad tycker du om mobiltelefoner i skolan?
Vad tycker du att man kan förvänta sig av barn i form av socialt uppförande?
Hur ser du på din roll som förälder för att det ska gå bra för ditt barn i skolan?