OM JENSEN grundskola Kvarnsjön

År 2020 öppnade vi campus Kvarnsjön med både grundskola och förskola i Uttran, i Botkyrka kommun. På grundskolan kan eleverna gå från förskoleklass till årskurs 9, vi har idag cirka 600 elever. Skolan erbjuder en miljö där studier är i fokus, där både elever och personal ska trivas. Målet är att bli Botkyrkas främsta skola, vilket vi redan är på god väg att bli!

Vi gör kontinuerligt enkätundersökningar för vårdnadshavare och elever för att kvalitetssäkra verksamheten. Våra undersökningar visar att 93% av alla vårdnadshavare rekommenderar oss.

"Jag uppskattar tydligheten från skolledningen, vad som är accepterat och inte på skolan. Samt att min dotter får läxor och prov, känns som fokus är kunskapsutveckling."

"Vi uppskattar den kunskapen mitt barn får ta del av. Vi uppskattar all den lärdom vårt barn får ta del av, utifrån disciplin socialt och all kunskap."

"Vi uppskattar verkligen ordning och reda, och det har ni på skolan. Vi och barnen känner oss trygga i att allt tas på allvar och reds ut. Vi uppskattar bra undervisning och det får vi verkligen om vi jämför med tidigare skola. Vi är SÅ glada för att ni har öppnat i Tumba!"

"Bra kommunikation mellan coach och förälder. Ordning och reda och en tydlig pedagogik som utvecklar och stöttar."

"Vi uppskattar att man försöker kartlägga det enskilda barnets kunskapsnivå för att barnet ständigt ska utmanas. Vi uppskattar också att det är skarpa gränssättningar. Detta får oss att känna oss trygga att vårt barn varken stör eller blir störd i sitt lärande eller behandlar någon illa eller blir illa behandlad."

Fristående grundskola i Botkyrka

Vi är ett campus med elever hela vägen från förskola till årskurs 9. Vårt Campus har unika möjligheter för dig som vill satsa på att nå långt med dina studier. Förskola, lågstadium, mellanstadium och högstadium är separata delar, men sitter ihop för att möjliggöra samarbete och en röd tråd i barnens bildningsresa. Vi har fritidshem för de elever som går på lågstadiet.

Sport & Fritid

Ett dagligt inslag i vår verksamhet är våra pedagogiska promenader, då vi tar med lektionen ut i naturen. Eleverna kan då diskutera det vi arbetar med samtidigt som de får motion och frisk luft. Hälsa är en del av JENSEN grundskola Kvarnsjöns koncept och med vår egen idrottshall, skolgård och närheten till naturen har vi stora möjligheter till fysisk aktivitet.

Konst & Kultur

En viktig del av bildningsperspektivet är att säkerställa att våra elever får ta del av vårt kulturarv inom musik, teater, litteratur och konst. Vi lär oss om historiska personer, tar del av deras verk och provar tekniker av olika slag. Oavsett om det gäller förskola, grundskola eller fritids, ges ditt barn möjlighet till fördjupning inom detta område.

Köanmälan

Köanmälan

Drönarbild Kvarnsjön
Drönarbild Kvarnsjön