Antagningsrutiner- Kvarnsjön

Vi tar endast in elever där det finns en köanmälan till vår egen kö, ej via kommunen.

Erbjudande om plats skickas ut per e-post till de mailadresser som angivits vid köanmälan. Det är därför viktigt att ni går in och uppdaterar köanmälan vid byte av kontaktuppgifter.

JENSEN grundskola Kvarnsjön är en skola med årskurserna F-9 och vi gör vårt elevintag till förskoleklass. Till senare årskurser tar vi emot nya elever i mån av plats.

Urvalsgrunder vid antagning är:

1.   JENSEN förskola Kvarnsjön. De barn som går på förskolan som ligger i samma byggnad som grundskolan är garanterade plats. En förutsättning för att vi ska kunna erbjuda dessa barn plats är att vårdnadshavarna själva ställer sitt barn i vår kö, det ska göras senast 1 januari samma år som barnet ska börja i förskoleklass.

2.   Syskonförtur. Vårdnadshavare meddelar eventuell syskonförtur i kösystemet eller kontaktar skolans administration. Förtur ges under förutsättning att elevens syskon går på skolan det läsår eleven ska börja. Elever med syskonförtur antas i inbördes ordning efter kötid.

3.   Geografisk närhet. Elever som är folkbokförda i samma postort som skolan, Uttran, erbjuds förtur i mån av plats. Elever som är folkbokförda i Uttran antas i inbördes ordning efter kötid.

4.   Kötid. Den elev som stått i kö längst tid erbjuds plats först.