Terminstider

 

VÅRTERMINEN 2021

Första skoldag 
12 januari

Studiedag
11/1 (fritids är stängt)
22/3 (fritids stängt)

Lovdagar
Sportlov v. 9 (1-5 mars)
Påsklov v.14 (6-9 april)

Sommaravslutning
11 juni

Obs! Med reservation för ändringar