HÖSTTERMINEN 2021

Första skoldag
18/8

Upprop den 18 augusti på skolgården.
Nya F klasserna kl. 8.15
Åk 1-2 kl.8.45 
Åk 3-4 kl. 9.00 
Åk 5-6 kl. 9.15 
Åk 7-8 kl. 9.30 

Första skoldagen slutar
F-3 slutar kl. 12.00
4-6 slutar kl.12.30
7-8 slutar kl.13.00

Torsdag 19 augusti -fredag 27 augusti
Åk F-3 kl.8.30, slutar 13.00 
Åk 4-8 kl. 9.00, slutar 14.00 

From 30 augusti startar ordinarie schema som delas ut under andra veckan. Under andra veckan får alla klasser individuella scheman som startar senast 30 augusti.

Under första skoldagarna upprepar vi hur vi jobbar med klassrumsmodellen (tex. alla ställer upp utanför klassrummet, står bakom stolen etc). 
Vi påminner om mobilfri skola och den vett och etikett som gott uppförande skall innebära.
Coacherna kommer att närvara med sina egna elever extra mycket under första dagarna.  

Lovdagar
Höstlov 1-5/11 (v. 44)

Terminsavslutning 
21/12

Fritids
12/8, fritids stänger kl 16.00
13/8 planeringsdag, fritids har stängt 

 

VÅRTERMINEN 2022

Första skoldag
11/1

Lovdagar
Sportlov 28/2-4/3 (v. 9)
Påsklov 11/4-14/4 (v. 15)
Lovdag 27/5

Terminsavslutning
10/6