VÅRTERMINEN 2023

Terminsstart
10 januari

Lov- och studiedagar
Sportlov - v.9 (27 februari - 3 mars)
Påsklov-  v.15  (10-14 april) 

Terminsavslutning
13 juni