Om skolan

Vi är en skola där studierna är i fokus! Trygghet och studiero är en förutsättning för lärandet. Vi har regler och uppförandekoder som gör att alla vet hur vi ska vara mot varandra och det blir enklare att fokusera på studierna. Vårt höga fokus på studiero, disciplin, trygghet och måluppfyllelse följs ständigt upp. 

Vi är mycket måna om en tät kommunikation med föräldrar för att säkerställa varje elevs utveckling. Vårt utbildningskoncept ”Träning för verkligheten” syftar till att eleverna ska nå goda studieresultat och även utveckla den personliga kompetens som krävs för att nå uppsatta mål, både i skolan och i framtiden.

Vi har lärarledda lektioner då vi vet att våra engagerade lärare gör skillnad för elevernas kunskapsutveckling. Våra engagerade, skickliga och nytänkande lärare agerar även som coacher. Varje elev får en coach som utmanar och stimulerar eleven att nå sina mål i respektive ämne. Vi integrerar delar av mental träning, exempel på mental träning är fokusträning, mindfulness, avslappning och självstärkande övningar, i vår undervisning med syfte att stärka elevens självförtroende. Positiv attityd är en viktig del av framgång! Vi har en hälsoprofil som genomsyrar mycket av undervisningen, bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet både inomhus och utomhus.

Matematiken inspireras av Singapore maths, vilken är en framgångsrik metod för att skapa djupare förståelse och som utgår från problemlösning.

Vi har höga förväntningar på varje elev, att de klarar mer och kan nå högre. Vi vill ta varje elev till nästa nivå!

Vilka söker sig till oss?
Våra elever brukar uppge att de sökt sig till oss eftersom de hört att vi är en ambitiös skola med hög trivsel och god studiero. Våra elever uppskattar att gå på en skola där många satsar på sin utbildning och de tycker om skolans centrala läge. Föräldrar uppger ofta att de söker en skola som ställer högre krav på sina elever och som säkerställer studiero. 

Linköping

Köanmälan hittar du i toppmenyn. 


Välkommen att kontakta mig vid frågor eller funderingar!

Rektor

Med vänliga hälsningar

Rektor
anna.isaksson@jenseneducation.se
0737 73 10 41