Vårterminen 2020

Vårterminsstart
8 januari

Vårterminsavslutning
11 juni

Lov- och studiedagar
Sportlov vecka 8 
Påsklov vecka 15
Studiedag 7 januari
Studiedag 16 mars
Studiedag 25 maj 
Långfredag 10 april 
Annandag påsk 13 april    
Lovdag 30 april 
Första maj 1 maj 
Kristi himmelfärdsdagen 21 maj
Lovdag 22 maj

Föräldramöte 
28 maj kl.17.30 (alla årskurser)

Utvecklingssamtalstider
v. 11 - onsdag 11 mars
v. 12  fredag  20 mars 

Nationella prov
v. 6 måndag  3 och onsdag 5  februari 2020   NÄP svenska
v. 14 tisdag 31 april och torsdag 2 maj 2020    NÄP engelska
v. 19 tisdag 5 maj och torsdag 7 maj 2020       NÄP matematik