VÅRTERMINEN 2023

Terminsstart
10 januari

Lov- och studiedagar
Studiedag - 9 januari
Sportlov - v.8 (20-24 feb)
Studiedag - 20 mars (Academydag för grundskolan)
Påsklov - v. 15  (10-14 april)
Studiedag - 17 maj

Terminsavslutning
15 juni

Höstterminen 2023

Terminsstart
17 augusti

Lov- och studiedagar
Studiedag 29 september
Studiedag 17 oktober
Höstlov 30 oktober - 3 november v  44
Jullov 21 december - 5 januari

Vårterminen 2024

Lov- och studiedagar
Studiedag 8 januari
studiedag 14 februari
Sportlov 19-23 februari v 8
Academy dag 18 mars
Påsklov 1-5 april v 14

Terminsavslutning
13 juni