VÅRTERMINEN 2023

Terminsstart
10 januari

Lov- och studiedagar
Studiedag - 9 januari
Sportlov - v.8 (20-24 feb)
Studiedag - 20 mars (Academydag för grundskolan)
Påsklov - v. 15  (10-14 april)
Studiedag - 17 maj

Terminsavslutning
15 juni