Viktiga dokument

På JENSEN arbetar vi aktivt med våra elevers trivsel. Här samlar vi viktiga dokument och planer för vår skola.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2018/2019

 

Likabehandlingsplan