På JENSEN arbetar vi aktivt med våra elevers trivsel. Här samlar vi viktiga dokument och planer för vår skola.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2018/2019


Lokal arbetsplan

Läs mer om vår skola i vår lokala arbetsplan.

 

Likabehandlingsplan