Vårterminen 2022

Terminsstart
10 jan

Lov- och studiedagar 
Sportlov: v.8
Studiedag: 21 mars (Academy-dag för grundskolan)
Påsklov: v.15
Studiedag: 19 april

Terminsavslutning 
13 juni