På JENSEN arbetar vi aktivt med våra elevers trivsel. Nedan ser du vår plan mot kränkande behandling.


Nedan hittar du vår elevplan.


Här hittar du vår simplan som är upprättad för att säkerställa och kvalitetssäkra simningen på skolan.


Nedan hittar du blankett för ledighetsansökan. 


 Nedan hittar du JENSEN grundskolas lokala arbetsplan. 

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.