Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

 

 

 

Anna Isaksson

Anna Isaksson
Rektor
anna.isaksson@jenseneducation.se
0737 73 10 41

 

 

 
Adress

Adress
Södra Promenaden 60
602 39 Norrköping

Telefon till lärarrummet

Lärarrummet
0737 73 32 45


 

Viktor Häggström

Viktor Häggström
Leg. lärare
SO/Engelska
viktor.haggstrom@jenseneducation.se

Kristin Lindén

Kristin Lindén
Leg. lärare
Ma/NO
kristin.linden@jenseneducation.se

Carl Skogwik

Carl Skogwik
Leg. lärare
Idrott/Ma
carl.skogwik@jenseneducation.se

Lucyna Andrersson

Lucyna Andersson
Bild och slöjd
lucyna.andersson@jenseneducation.se

Bojan Dedic

Bojan Dedic
Spanska och franska
bojan.dedic@jenseneducation.se

Ann-Sofie Johansson

Ann-Sofie Johansson
Leg. lärare sv, musik och tyska
ann-sofie.johansson@jenseneducation.se


ELEVHÄLSOTEAM

Lena Lulek

Lena Lulek
Skolsköterska
0769 49 67 24 lena.lulek@jenseneducation.se

Christer Lallerstedt

Skolpsykolog
Christer Lallerstedt
0706 98 04 72christer.lallerstedt@jenseneducation.se