Norrköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring. Försäkringen omfattar elever som går i skola i Norrköpings kommun, såväl fristående som kommunala skolor. Försäkringen gäller dygnet runt, under tiden eleverna är på skolan.

Försäkringsbesked
Anmäl skada