Så lyckas du få ditt barn att läsa mer

Mats Rosén, skolchef på JENSEN grundskola delar med sig av sina tankar kring vikten av läsning av riktig litteratur samt handskrivning i skolan - och vad man som förälder kan göra själv hemma för att inspirera till läsning.

Mats Rosén

Det är viktigt att barn får fysiska läromedel i skolan

- Som jag ser det finns det flera anledningar, berättar Mats. För det första är en fysisk bok som läromedel både kvalitetssäkrad och lätt att ta med sig. Att bläddra i en riktig bok ger också en annan känsla för läsningen än att bara läsa på skärm. Det är även lättare att gå tillbaka och bläddra. En nackdel med digitala läromedel är just att det är lätt hänt att de inte är kvalitetssäkrade. 

Läsning är en förutsättning för att lyckas bättre i alla skolämnen

- Vi läser skönlitteratur varje dag i skolan inom vårt koncept. En duktig läsare har ofta generellt bättre studieresultat i alla ämnen. Vi vill att man läser i skolan men också hemma och stämmer av hur många böcker våra elever läser på fritiden. Vi uppmuntrar till och visar på hur det påverkar elevernas studieresultat. 

- När våra elever slutar högstadiet ska man också ha läst ett antal klassiker. Det är en del av vår kulturhistoria, det berikar vårt språk och gör att våra elever känner till de stora författarna och blir mer allmänbildande. 

Läsning


Fysiska läromedel gör att man jobbar mer fokuserat 

- Även vi vuxna vet att när man jobbar vid datorn finns det alltid en risk att man går in på t.ex. mailen under ett möte för att vara “effektiv”. Man fokuserar inte på själva uppgiften, samtidigt som vi nu lärt oss att äkta så kallad “multitasking” eller att kunna ta in flera saker samtidigt faktiskt inte finns. Att jobba fokuserat med en uppgift redan från att man börjar skolan kan vara en fördel att ha lärt sig när man blir äldre. 

En duktig läsare har ofta generellt bättre studieresultat i alla ämnen.

Vi kan se att vi har en starkare resultatutveckling när vi har återtagit fysiska läromedel i högre grad

- För några år sedan, då vi infört mer digitala läromedel än vi har idag - kunde vi se en saknad av fysiska läromedel och ändrade därför tillbaka. Även om vi valt att jobba med en hög grad av fysiska böcker i våra skolor jobbar vi såklart även digitalt inom vissa områden för att spegla världsläget. Fördelen med digitala läromedel är att de är ständigt uppdaterade. Vi tror på en kombination!

Både våra föräldrar och elever uppskattar att vi fokuserar så mycket på läsningen

- Det ligger i linje med vad som lyfts i den offentliga debatten kring hur viktigt det är med läsning för att det ger våra barn ett rikare ordförråd och därmed också en bättre förutsättning att lyckas i andra ämnen. 

Vi ser det som en viktig uppgift i skolan att handskriften lever kvar

- När man skriver för hand jobbar vi med öga-handmotoriken. Det gör att när vi formulerar oss för hand så blir det lättare att tänka, associera, memorera och komma ihåg saker. En annan aspekt är stavning. Genom att skriva för hand tränar vi stavning på ett helt annat sätt än t.ex. på datorn där vi har stavningsprogram vilket gör att vi blir passiva. Man måste verkligen tänka efter när man skriver och stavar, vilket utvecklar elevernas språkfärdigheter. Vi uppmuntrar våra elever till att anteckna för hand, men gör såklart särskilda anpassningar för vissa elever som kanske behöver extra stöd.

Studiero

Om man inte skriver mycket för hand så påverkas handstilen negativt ganska snabbt

- Jag känner själv att ju mer jag sitter vid datorn så tappar jag handstilen och förmågan att kunna formulera mig snyggt för hand. Det är en bra övning även för vuxna att komma ihåg att skriva för hand ibland på möten för att träna muskelminnet. Skrivstil, vilket vi också integrerar i vår undervisning, ser vi som ett kulturarv och en viktig del i att utveckla en snygg och personlig  handstil. 

Man måste verkligen tänka efter när man skriver och stavar, vilket utvecklar elevernas språkfärdigheter.

Vi är bäst i Sverige på studiero 

Eftersom vi har så pass dokumenterat bra modeller och studiero i våra skolor (bäst i Sverige på studiero enligt Skolinspektionens enkät) så får vi ett klimat som gynnar att arbeta med de här förmågorna, där vi kan fokusera på att läsa och skriva i en bra och lugn miljö. En bidragande orsak till att vi ser en så bra resultatutveckling hos våra elever, avslutar Mats. 

5 tips för att lyckas få ditt barn att läsa mer

  • Läs högt för ditt barn från tidig ålder.
  • Välj böcker med omsorg! Sagor är ett bra steg för högläsning när ditt barn närmar sig skolåldern - t.ex HC Andersens klassiska sagor är skrivna med stor fantasi och litterär kvalitet.
  • Begränsa barnets skärmtid med olika appar.
  • Läs gärna böcker själv - barn gör som vi gör!
  • Prata om vad ni läser hemma, ett trevligt samtalsämne på familjemiddagen.