Om JENSEN grundskola

JENSEN är ett familjeföretag som ytterst drivs av Håkan och Anna Jensen. Håkan är företagets grundare och ägare, som utifrån sin passion för elevers utbildning och utveckling startade JENSEN för 25 år sedan. Tillsammans med ett kompetent ledningsteam har vi under lång tid byggt kvalitet. JENSEN är en skola för elever och föräldrar med höga ambitioner - för er som värdesätter ordning och studiero, traditionella lärarledda lektioner samt bildning.

Fokus är på kunskap och bildning i alla ämnen, vi satsar på kvalitetslitteratur och skrivande vilket ger eleverna de bästa förutsättningarna att nå studieresultat som de kan vara stolta över, nu och i framtiden. 

Studiero och trygghet. Vi har under många år satsat på studiero och trygghet. Det har gett resultat - i Skolinspektionens senaste enkät nådde JENSEN grundskola högst resultat av större fristående huvudmän.

Artighet och uppförande är en viktig del i träning för verkligheten. Det handlar i grunden om att förstå och bry sig om andras känslor och visa respekt och hänsyn för andra genom hur man beter sig. Internationellt är god etikett en självklarhet och så även på JENSEN. 

Vi har inte bara höga positiva förväntningar på våra elever, utan även på dig som förälder! Vi tror att du är en förälder som är engagerad i ditt barns skolgång och delar vår grundläggande syn på vad som är en bra skola. Vi är måna om att ha ett gott samarbete med dig kring ditt barns utbildning hos oss.

Välkommen att besöka våra skolor på riktigt!

Anna & Håkan Jensen

Håkan & Anna Jensen