Betygsstatistik JENSEN grundskola 2019/2020

Efter ett beslut från Statistiska Centralbyrån har Skolverket bestämt att inte längre publicera statistik på skolnivå. Detta tycker vi är mycket olyckligt eftersom det försvårar för elever och vårdnadshavare att jämföra skolor och utifrån det göra ett informerat skolval. Vi publicerar därför vår betygsstatistik för läsåret 2019/2020 här.

Betygsstatistik 2019/2020

Avrundning har gjorts till närmaste heltal. Vår grundskola i Linköping har ännu inga avgångsklasser och finns därför inte med i listan.