Bildning är målet

Skolan och institutioner i Sverige har under de senaste decennierna påverkats på ett djupare plan av ideologi. Vår övertygelse är att skolan ska vara en neutral plats med högt i tak för alla åsikter att diskuteras - men där vetenskap, kunskap och den västerländska idétraditionen är fundamentet. Vi vill värna om den traditionellt kunskapsintensiva skolan som utvecklar elevernas förnuft, logiska tänkande samt etik och moral.

Symboler Bildning är målet

Djupa ämneskunskaper är en förutsättning för att nå de högre betygsstegen, därför satsar vi på läromedel och litteratur som lärare väljer. Kunskap är ett medel och en förutsättning, men inte det slutliga målet. Förutom djupa kunskaper är bildning att utveckla elevernas intellektuella förmåga att tänka logiskt och självständigt och utvecklas som personer.

På JENSEN är det läraren som på traditionellt vis leder lektionerna. En kompetent lärare som leder undervisningen tillför något som eleverna inte kan få på egen hand, till exempel att sätta kunskap i ett meningsfullt sammanhang samt utmana och stimulera eleverna.

Vårt mål är elevernas bildningsresa.

Bildning är målet