Utan disciplin kan våra elever inte nå några resultat. Därför är disciplin något mycket positivt på JENSEN!

Disciplin och trygghet

Vi är konsekventa i att eleverna ställer upp på led utanför klassrummet innan lektionen börjar och hälsar på läraren innan vi startar igång. Vi jobbar hela lektionerna - varje minut räknas. Disciplin ger trygga och nöjda elever, elever som når sina studiemål. De får goda rutiner och skoldagarna ägnas åt det de är avsedda för - studier.

Vi arbetar enbart med lärarledda lektioner, då vi vet att det är läraren som gör skillnad för elevernas kunskapsutveckling.

Läxor ges varje vecka för att stärka elevernas inlärning då vi vet att träning ger färdighet. Genom läxor lär sig eleverna också att ta ansvar samt att planera och strukturera upp sin tid och sitt skolarbete.