Trygghet & Disciplin

På JENSEN når vi toppresultat inom trygghet och studiero i Skolinspektionens enkäter. Elever som respekterar varandra och lärarna ger en trygg och trivsam studiemiljö. Våra lärare uppskattar att fokus kan vara på kunskapsinlärning och att få eleverna att nå bättre resultat.

Positiv disciplin

POSITIV DISCIPLIN
Disciplin är ett positivt ord på JENSEN eftersom det är en förutsättning för att nå goda studieresultat. Vi är konsekventa i att eleverna ställer upp på led utanför klassrummet innan lektionen börjar och hälsar på läraren innan vi startar igång. Vi jobbar fokuserat hela lektionerna - varje minut räknas. Disciplin och välkända regler ger trygga och nöjda elever, elever som når sina studiemål. De får goda rutiner och skoldagarna ägnas åt det de är avsedda för - studier.

LÄXOR VARJE VECKA
Läxor ges för att stärka elevernas inlärning eftersom vi vet att träning ger färdighet. Genom läxor lär sig eleverna också att ta ansvar samt att planera och strukturera upp sin tid och sitt skolarbete.

STUDIERO
Vi är en skola där studiero råder, något som uppskattas av både elever, föräldrar och lärare. Vi har en gemensam modell för hur vi arbetar med ordning och studiero på alla skolor, klassrumsmodellen.

STUDIEMILJÖ – LOKALER 
Det är i detaljerna det avgörs. Därför satsar vi på hela, rena, ordningsamma och lugna skol-miljöer i absolut toppklass - för att vi ser hur viktigt det är för elever och lärares välmående, trivsel och prestation. Vi använder kvalitets- leverantörer inom inredning och design samt har vår egna städfirma för att säkerställa en känsla utöver det vanliga på våra skolor.

MOBILFRI SKOLA 
Vi är en mobilfri skola. Av pedagogiska och sociala skäl har vi valt att vara en mobilfri skola både under lektionstid och raster. Vi är även restriktiva med när datorerna får användas under lektionstid.