Trygghet & Disciplin

På JENSEN når vi toppresultat inom trygghet och studiero i Skolinspektionens enkäter. Elever som respekterar varandra och lärarna ger en trygg och trivsam studiemiljö. Våra lärare uppskattar att fokus kan vara på kunskapsinlärning och att få eleverna att nå bättre resultat.

Positiv disciplin

POSITIV DISCIPLIN
Disciplin är ett positivt ord på JENSEN eftersom det är en förutsättning för att nå goda studieresultat. Vi är konsekventa i att eleverna ställer upp på led utanför klassrummet innan lektionen börjar och hälsar på läraren innan vi startar igång. Vi jobbar fokuserat hela lektionerna - varje minut räknas. Disciplin och välkända regler ger trygga och nöjda elever, elever som når sina studiemål. De får goda rutiner och skoldagarna ägnas åt det de är avsedda för - studier.

Trygghet och disciplin