LÄRARE MED HÖGA AMBITIONER

Inom JENSEN har vi höga positiva förväntningar på både elever och lärare. Våra lärare vill erbjuda lektioner med tempo och utmaningar för alla nivåer. Lärare på JENSEN har en formell dresscode och ses som auktoriteter av eleverna. Att våra ambitiösa lärare trivs och mår bra på jobbet ger eleverna en skola med högsta kvalitet i förlängningen.

Lärare med höga ambitioner

SÄTTA MÅL OCH NÅ RESULTAT
JENSENs tränarmetodik är framtagen för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att ta sig till nästa nivå i sina studier. Tillsammans med sin lärarcoach sätter eleven upp mål och gör en plan för sina studier för att kunna nå de resultat eleven satsar emot.

TRÄNING GER FÄRDIGHET
Dina lärare kommer att betona vikten av att anstränga sig i utbildningen. Något som ofta har tappats bort i svensk skola är att man faktiskt måste träna och anstränga sig mycket, för att blir riktigt bra på det man gör. På JENSEN tränar vi elevernas självständighet, uthållighet och tålighet för att klara både studierna och livet.

ÄMNESFÖRDJUPNING
Utöver den obligatoriska undervisningen erbjuder vi schemalagda lärarledda ämnesfördjupningar. Det ger möjlighet för alla elever att få individuell handledning för att utveckla sina kunskaper vidare och nå högre resultat.