Lärare som coachar och motiverar

Coachning

Vad är skillnaden mellan en coach på JENSEN och en vanlig klassföreståndare? JENSENs tränarmetodik är framtagen för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att ta sig till nästa nivå. Tillsammans med sin coach sätter eleven upp mål och gör en plan för sina studier. Coachningen kommer också ifrån idrotten, där en tuff men engagerad coach är helt avgörande för sina adepters framgång.

Träning ger färdighet

Dina lärare kommer att betona träningsmomentet i utbildningen. Något som man generellt har tappat bort i svensk skola är att man faktiskt måste träna, mycket, för att blir riktigt bra på det man gör. 

Extra studietid för att nå högre resultat 

Utöver den obligatoriska undervisningen ger vi lärarledd, extra studietid. Den extra studietiden ger möjlighet för alla elever att nå högre kunskapsresultat.
 

Erik - lärare

Jag är glad att jag äntligen har hittat en skola där jag bemöts av professionella och vänliga kollegor. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där vi lyfter eleverna till nästa nivå och vi har alltid studier och välmående i fokus. Gemenskap och trivsel är också sådant som genomsyrar vår verksamhet. - Erik, lärare i So och Idrott
JENSEN grundskola Västerås