Träning ger färdighet

Vad är skillnaden mellan en coach på JENSEN och en vanlig klassföreståndare? JENSENs tränarmetodik är framtagen för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att ta sig till nästa nivå. Tillsammans med sin coach sätter eleven upp mål och gör en plan för sina studier. Dina lärare kommer att betona träningsmomentet i utbildningen. Något som man generellt har tappat bort i svensk skola är att man faktiskt måste träna, mycket, för att blir riktigt bra på det man gör. På JENSEN tränar vi mycket och tränar elevernas självständighet, uthållighet och tålighet för att klara både studierna och livet!

Lärare som trivs

96% av alla 550 lärare och medarbetare på JENSEN rekommenderar oss som arbetsplats!

Extra studietid för att nå högre resultat

Utöver den obligatoriska undervisningen ger vi lärarledd, extra studietid. Den extra studietiden ger möjlighet för alla elever att nå högre kunskapsresultat.
 

Erik - lärare

Jag är glad att jag äntligen har hittat en skola där jag bemöts av professionella och vänliga kollegor. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där vi lyfter eleverna till nästa nivå och vi har alltid studier och välmående i fokus. Gemenskap och trivsel är också sådant som genomsyrar vår verksamhet. - Erik, lärare i So och Idrott
JENSEN grundskola Västerås