Vi har många fina traditioner på våra skolor. Några utav dem är Nobeldagen, Luciafirande, JENSEN-loppet och storsamlingar. Elevråden arrangerar olika trivselaktiviteter för sina kamrater, exempelvis Halloween, fadderdagar och filmkvällar.

Lucia JENSEN

På JENSEN har vi absolut nolltolerans mot mobbning som utgår ifrån ett aktivt likabehandlingsarbete för att alla elever ska trivas och känna sig trygga på skolan.

Vett & Etikett

Artigt och hövligt uppträdande är en viktig del i träning för verkligheten och det handlar om mycket mer än vad man gör: Att verkligen förstå och bry sig om andras känslor och visa respekt för andra genom hur man agerar. Med ett vänligt, hjälpsamt kultiverat och civiliserat beteende gör vi både vår skola och även samhället utanför ännu trevligare.

Fyra fraser att använda ofta!

- När du får något eller någon hjälper dig: “Tack!”
- När du ger något till en annan person: “Varsågod”
- När du stöter i någon eller avbryter ett samtal: “Ursäkta mig!”
- När du ber någon göra något för dig: “Skulle jag kunna få...”