Information om coronavirus

JENSEN grundskola kommer att genomföra all undervisning på plats i skolan från början av höstterminen 2020. Vi följer myndigheternas rekommendationer och anpassar verksamheten om rekommendationerna skulle ändras. 

Som elev är det viktigt att du håller en god handhygien, håller avstånd till andra och stannar hemma om du har symtom som snuva, hosta och feber. Läs mer om hur du kan skydda dig själv och andra på Folkhälsomyndighetens hemsida.