Studier i fokus

På JENSEN är studierna i fokus och vi har en stark studiekultur på våra skolor. Läroplanens mål är grunden men varje elev har alla möjligheter att nå så långt han eller hon vill. Vårt mål är att eleverna ska nå djupa ämneskunskaper i alla ämnen. Vi integrerar vetenskap med riklig läsning av litteratur samt skrivande för att eleverna ska kunna nå goda studieresultat i alla ämnen.

Studier i fokus elever

MATEMATIKPEDAGOGIK FRÅN SINGAPORE OCH FINLAND
Singapore och Finland är två av de länder som lyckas bäst i internationella kunskapsmätningar, bland annat i PISA. På JENSEN använder vi läromedel och pedagogik från Finland för yngre elever och från Singapore på högstadiet. Vi börjar de första två veckorna med Mattepreppen för alla nya elever i åk 6 & 7, en intensiv preparandkurs som säkerställer att eleverna har den kunskap de behöver för högstadiets matematik.

LÄSNING VARJE DAG - RESAN ÄR MÅLET
Att läsa skönlitteratur vidgar elevernas vyer, det stimulerar fantasi och kreativitet samt ger möjlighet att uppleva olika perspektiv i livet. Att läsa klassiska verk gör att man kan förstå historia och kultur i en meningsfull kontext, det är en del av vårt kulturarv. Läsandet har en mening i sig själv och just med läsningen är det resan som är målet. Vi har 15 minuters läsning av skönlitteratur i skolan varje dag. Förutom att utveckla läsförmåga och ordförråd, ser vi det som en del i bildningsresan att läsa svenska och utländska klassiker.

SKRIVANDE
Många tycker att handskrift inte behövs i dagens IT-samhälle.Vi håller med de psykologer och hjärnforskare som anser att detta är helt fel. Vi arbetar aktivt med att stärka handstilen hos våra elever. Att skriva är att sortera sina tankar och gör att det även blir lättare att lära sig. Att stärka skrivande som en skapande förmåga är något vi arbetar med i de flesta ämnen.

SKRIVSTIL SOM I FRANKRIKE
Många skolor i Sverige, samt läroplanen, har slopat eller fasat ut skrivstilen och rättstavning till förmån för funktionell textning. På JENSEN gör vi som i Frankrike och återinför skrivstil i alla årskurser. Målsättningen är att alla elever ska få utveckla sin personliga handstil och att kunna skriva inte bara funktionellt utan också vackert och givetvis korrekt! Det här året inför vi skrivstil på schemat, målet är att alla våra elever ska klara den högsta nivån i skrivstil och tilldelas då ett diplom och en penna.

Elev vid tavlan

RETORIK – KONSTEN ATT FÅ ANDRA ATT LYSSNA PÅ DIG
Hur får man en publik att lyssna på det man har att säga? Talekonsten som skolämne finns inte längre kvar i Sveriges grundskola, men som en integrerad del av andra ämnen lär vi på JENSEN ut retorikens grunder. Att prata inför andra kan vara obehagligt när man är ovan, men genom att arbeta medvetet med retorik avväpnar vi rädslor och vänjer eleverna vid att hålla muntliga anföranden.

NATIONELL RETORIKTÄVLING 
Vi har en årlig tradition “JENSEN grundskolas nationella retoriktävling”. Den första tävlingen hölls på vår skola i Stockholm, alla landets JENSEN-skolor var med och dagen blev mycket uppskattad. Eleverna har redan börjat förbereda sig inför nästa års tävling!

KONST & KULTUR
Vi studerar de stora mästarna inom konst, musik och litteratur. Vi lyssnar till de klassiska mästerverken. Det berikar och är en del av vår historia och vårt svenska och västerländska kulturarv. Vi använder oss av drama integrerat i undervisningen, det kan vara alltifrån rollspel till en hel uppsättning av en klassisk pjäs.