EN SKOLA MED KVALITET

På JENSEN har vi ett välfungerande kvalitetssystem där vi med hjälp av regelbundna kvalitetsmätningar kan sprida goda exempel och tidigt fånga upp om problem uppstår.

Bäst på studiero

STUDIERESULTAT
Våra elever når goda studieresultat.

BETYG
JENSEN grundskolas avgångsklasser hade högre snittbetyg än rikssnittet.

Bild

BÄST I SVERIGE PÅ STUDIERO
I Skolinspektionens enkät 2020 nådde JENSEN högst resultat av fristående större huvudmän och långt över rikssnittet. På samtliga frågor om studiero, stimulans, värdegrund, trygghet och trivsel nådde JENSENs alla skolor långt över rikssnittet. Det är vi mycket stolta över!

Graf studiero