Vad utmärker JENSEN grundskola?
 

JENSEN grundskola har fokus på studieresultat och bildning. För att garantera trygghet och studiero arbetar vi enligt ett tydligt koncept och den studiero som råder på lektionerna har möjliggjort för lärarna att ta undervisningen till högsta nivån. På JENSEN utformar lärarna alla större uppgifter på avancerad nivå och de nöjer sig inte innan alla elever når sin fulla potential.

Söker ni en skola präglad av traditionell lärarstyrd undervisning, disciplin, högt studietempo och ambitiösa lärare samt elever? Är ni inställda på både mer intensiva lektioner samt läxor och prov för att nå högsta betygsstegen? Då är vi rätt skola för er.

Detta utmärker JENSEN grundskola:
• Traditionell lärarledd undervisning.
• Studiero och trygghet.
• Högt tempo, avancerad nivå och mer läxor för att nå de högsta betygsstegen.
• Ambitiösa kamrater som bidrar till trygghet och studiekultur.
• Fokus på trivselaktiviteter som skapar stark gemenskap.
• Lärare som är auktoriteter och som trivs på sin skola.