I augusti 2021 startades JENSEN grundskola i Sickla och under sommaren påbörjar Rektor Anna Tronelius sitt uppdrag på skolan. Anna har många års erfarenhet av framgångsrikt arbete i skolvärlden, både från fristående och kommunal verksamhet. Hon kommer närmast från Trångsundsskolan där hon arbetat som rektor och innan dess som skolledare på Internationella Engelska Skolan i Tyresö. 

Här kan du läsa en kort intervju där hon berättar om sin bakgrund, varför hon tackade ja till uppdraget på JENSEN grundskola, hennes mål med skolan och vad hon gör innan skolan startar i höst.

Anna Tronelius

Berätta om din bakgrund?
- Jag är en äkta Nackabo som sedan 21 år tillbaka har en grundskollärarexamen från Lärarhögskolan. Redan som lärarvikarie på 90-talet i Nacka kommun blev jag inspirerad att välja läraryrket och har sedan dess skaffat mig erfarenhet från flera olika skolmiljöer. Jag har sedan 2010 arbetat som skolledare och det har varit lärorikt att få delta i arbetet med att integrera delar av den svenska läroplanen till IB-programmet och att på nära håll arbetat med det tvåspråkiga perspektivet.

Varför valde du att börja på JENSEN?
- Det är en unik möjlighet att få starta upp och skapa en skola från grunden tillsammans med ett fantastiskt team av kompetenta och engagerade medarbetare. Det är inspirerande och energigivande och att dessutom få göra det i nya fina lokaler byggda just för detta ändamål är oslagbart!

- Det är en förmån att få arbeta på JENSEN eftersom förväntningarna är tydliga, ramarna satta och grunden given utifrån år av beprövad erfarenhet. Det ger en unik trygghet för både lärare, elever och vårdnadshavare vad gäller riktning och mål. En ny verksamhet inom JENSEN har därför en fantastisk möjlighet att kunna fokusera på pedagogisk kvalitet, ledarskap i klassrummet, trygghetsarbete, studiero och fina resultat. För mig var det ett enkelt och självklart val.

Vad är ditt mål med skolan?
- Till att börja med ska vi se till att bo in oss i våra nya fina lokaler och skapa en fin uppstart den 17 augusti.

- Målet är att arbeta ihop den fantastiska medarbetargrupp som nu är anställda och tillsammans med elever och vårdnadshavare skapa den JENSEN-anda som definierar oss och vår skolmiljö. Mina lärare skall vara tydliga ledare i klassrummet, ledare som eleverna kan se upp till. Det finns idag ett stort behov av tydliga och orädda ledare. Både elever och vårdnadshavare behöver veta ramarna, vart skolan är på väg och vilken kvalitet vi erbjuder. Det kommer ni definitivt att få på vår skola.

- Långsiktigt, och allt efter som vi kommer växa, så är målet är att bygga upp Nackas bästa skola. Vi kommer inom kort presentera alla våra anställda lärare och fritidspersonal.

Vad gör du nu innan skolan startar?
- Jag kommer ägna tid åt att sätta mig in i verksamheten. Jag är redan idag involverad i detta och följer både skolval, elevunderlag, rekrytering och bygget med stort intresse. Jag kan säga att allt ser mycket lovande ut och jag är trygg med att vi kommer ha en fantastisk skolstart i augusti. Fram till dess tänker jag balansera tiden mellan arbete och lite semester med familjen för att ladda inför hösten. Ser så fram emot att träffa alla i augusti.

 

Har du några frågor om antagning eller skolstart vänligen maila till sickla@jensengrundskola.se