Hej vårdnadshavare!

Några av vårdnadshavarna har reagerat på formuleringarna i rektorsbrevet med rubriken "Vi har nått toppen" (2020-09-01). 

I det aktuella rektorsbrevet skrev jag att vi för fyra år sedan var en skola med ganska typiska skolproblem och att vi nästan bara lockade elever från socialt utsatta områden. Kanske kan man tolka det som om vi var missnöjda över att vi då hade elever från dessa områden, men det var inte det som menades. Jag har själv arbetat större delen av min yrkeskarriär i ett av våra särskilt utsatta områden, och jag är stolt över att jag aktivt lockat många elever från dessa områden till att välja JENSEN.  

Då vi alltid haft ambitionen att ses som den bästa skolan, ligger det i sakens natur att vi vill bli betraktade som den bästa skolan även för elever i vårt närområde. Jag och mina lärare är mycket stolta över att vi idag även konkurrerar med stadens mest välfungerande skolor. Våra elever från närområdet kan i regel välja mellan flera bra skolor, och givetvis är vi stolta över att de anser att just vår skola är den bästa. Kanske är det naturligt att vi precis som kommunala skolor främst har elever som bor nära skolan, men vi gläds även över att ca 10 % av våra elever, varje dag åker långt för att kunna gå på vår skola.

Formuleringen om olika områden, syftade givetvis inte till att värdera elever utan istället till att visa att vi som skola har gjort en kvalitetsresa där vi nu lyckas konkurrera med stadens bästa skolor från alla typer av områden.

Jag hoppas att denna information är tillräckligt klargörande och jag beklagar att tidigare formuleringar varit klumpiga och lätta att missförstå.


Med vänlig hälsning,

Sebastian Vanneryr
Rektor, JENSEN grundskola Göteborg