Viktoria Bjurström

Rektor
Viktoria Bjurström
viktoria.bjurstrom@jenseneducation.se
0737 73 18 89


icon_adress

Adress
Rudbecksgatan 36
702 23 Örebro 


Magnus Westberg

Administratör
Magnus Westberg
Växelnummer: 019-707 06 00
magnus.westberg@jenseneducation.se

Mail

Bitr. rektor
Maria Hornestam
maria.hornestam@jenseneducation.se
0737 73 32 60‬

 Våra lärare

Mail

David Gustavsson
Lärare SO och Musik
Coach i 8a

david.gustavsson@jenseneducation.se

Mail

Mattias Lindberg
Lärare i Idrott och hälsa
Skolvärd och Coach i 9a

mattias.lindberg@jenseneducation.se

Mail

Jenny Otternäs Vyklatil
Pedagogisksamordnare,
Coach i 9a, 9b och lärare i svenska

jenny.o.vyklatil@jenseneducation.se

Mail

Anel Murtic 
Lärare i idrott och speciallärare
Coach i 6a

anel.murtic@jenseneducation.se

Mail

Oscar Leijon
Lärare i SO, Hemkunskap och Bild
Coach i 6a

oscar.leijon@jenseneducation.se

Leon Giang

Leon Giang
Lärare i Idrott och Engelska
Coach i 8a

leon.giang@jenseneducation.se

Mail

Maria Hornestam
Lärare i svenska och bild
Coach i 8b

maria.hornestam@jenseneducation.se

Mail

Hanna Henriksen
lärare i matematik
Coach i 6b

hanna.henriksen@jenseneducation.se

Magnus Westberg

Magnus Westberg
Lärare i samhällsorienterande ämnen
Studie och Yrkesvägledare

magnus.westberg@jenseneducation.se

 

Cristian Seoane Michel

Cristian Seoane Michel
Lärare i Spanska och Naturorienterande ämnen
Coach i 6b

cristian.seoane.michel@jenseneducation.se

Mail

Terry Karpathak-Hansen
Lärare i Spanska och Franska 
Coach i 7a

terry.k.hansen@jenseneducation.se

Mail

Maria Rosenlind
Lärare i naturorienterande ämnen
Coach i 9b

maria.rosenlind@jenseneducation.se

 

Mail

Margareta Uldell Divers
Lärare i Tyska
Coach i 7b

margareta.u.diers@jenseneducation.se

Mail

Pontus Schwartz
Lärare Idrott och hälsa och Hemkunskap
Coach i 8b

pontus.schwartz@jenseneducation.se

Mail

Zara Olsson
L
ärare i slöjd och bild
Coach i 7b

zara.olsson@jenseneducation.se 

Mail

Linnea Forsberg
Lärare i Svenska
Coach i 7a

linnea.forsberg@jenseneducation.se

Mail

Veronica Segelberg
Kurator & administratör

Föräldraledig

Mail

Julia Hamrelius
Lärare i Matematik
Coach i 9b

julia.hamrelius@jenseneducation.se

 


Vårt elevhälsoteam

Mail

Skolkurator, BI
Veronica Segelberg
Föräldraledig

Christer Lallerstedt

Skolpsykolog
Christer Lallerstedt
christer.lallerstedt@jenseneducation.se
​0706 98 04 72​

Lena Lulek

Skolsköterska
Lena Lulek
lena.lulek@jenseneducation.se
0769 49 67 24