Om JENSEN grundskola Örebro

En skola där studierna är i fokus!

Hösten 2024 flyttar vi till nyrenoverade lokaler vid Sveaparken. En skola med egen idrottshall och en stor fin skolgård i bästa läge. I samband med flytten till Sveaskolan kommer JENSEN grundskola utöka verksamheten och erbjuda plats för elever i årskurs 4-9. Totalt kommer det gå ca 300 elever på skolan. Vi har en verksamhet med hög vuxennärvaro där alla känner varandra vilket skapar trygghet.

Drönarbild-Sveaskolan

Bild från pågående renovering

Hög trivsel, studiero och goda studieresultat är det som präglat vår skola under många år. Våra elever vet vad de vill och når sina mål genom att hela tiden påminnas om att studier är i fokus! Genom tydlighet, professionalitet och lärarledd undervisning skapar vi de bästa förutsättningarna för våra elever. Våra elever får regelbundna läxor och ni som föräldrar kan på ett systematiskt sätt följa vårt kvalitetsarbete.

Välkomna att besöka oss på öppet hus eller kontakta mig för en personlig visning.

Caroline Schreiber_rund webb.png

Caroline Schreiber, Rektor
0737 73 18 24
caroline.schreiber@jenseneducation.se