VÅRTERMINEN 2023

Terminsstart
10 januari

Lov- och studiedagar
Sportlov - v.8
Påsklov - v.14
Studiedag - 19 maj

Terminsavslutning
8 juni