Vårterminen 2020

Terminsstart
8 januari

Utvecklingssamtal (hemstudiedagar)
31 januari, 3 februari

Sportlov
Vecka 8 (6–13 apr)

Studiedag
23 mars

Påsklov
Vecka 15

Studiedag
30 april

Lovdag
22 maj

Skolavslutning
10 juni