Välkommen till JENSEN grundskola Örgryte-Härlanda!

Efter att vår grundskola i Centrum på kort tid blivit innerstadselevernas favoritskola, kommer vi hösten 2018 öppna en helt ny skola i stadsdelen Örgryte-Härlanda (åk 6-9). Givetvis kommer även den nya skolan erbjuda studiero i toppklass, stor trivsel och höga resultat. Hos oss är studierna i fokus!

Vi på JENSEN söker elever och föräldrar som har höga ambitioner. Vi söker dig som vill gå på en skola som värdesätter ordning och studiero, lärarledda lektioner och verklig bildning.

På JENSEN gör vi allt för att skapa en god studiekultur och att förbereda eleverna på högre studier och social framgång. För att lyckas med detta tror vi på högt tempo och avancerad nivå i all undervisning. Givetvis är vi även en skola med mycket läxor, prov och betyg. JENSENs utbildningskoncept och vår undervisning beskrivs ibland som modernt traditionell. Det betyder att vi både tar in nya undervisningsinslag, samtidigt som vi förhåller oss till vad som tidigare fungerat bra, både i Sverige och i andra framgångsrika länder.

Vill ni veta exakt vad vi gör för att lyckas så väl, och tror ni att det skulle vara intressant för ert barn att börja på JENSEN?

Informationsmöte

Varmt välkommen att besöka oss på informationsmöte den 30 januari, kl 18.00 på Torpavallsgatan 11, 416 73 Göteborg. På mötet kommer vi att berätta om våra planer kring nystarten.

Välkommen att kontakta mig vid frågor eller funderingar!

Mats Rosen

Mats Rosén
Grundskolechef
mats.rosen@jenseneducation.se
0707 27 27 46