Leonard Dagarp Cooper 

På JENSEN grundskola Sickla jobbar Leonard som lärare i svenska och engelska. Vi ställde några korta frågor till honom om hur skolan skiljer sig från andra skolor han arbetat på, vad som är roligast med de ämnen han undervisar i samt vad han anser är det bästa med JENSEN grundskola i Sickla.

Vad skiljer JENSEN grundskola från andra skolor du arbetat på? 
Det som främst skiljer sig är den studiero och goda studiekultur som bland annat JENSENS koncept “klassrumsmodellen” ger upphov till. Den ger eleverna en kunskapsfrämjande miljö, samtidigt som vi lärare får en god arbetsmiljö.

Vad är roligast med de ämnen du undervisar i? 
Det bästa med att undervisa i svenska och engelska är ämnenas flexibilitet. Eleverna kan tillägna sig språkkunskaper samtidigt som de engagerar sig i frågor och situationer som de kommer möta även efter skolan. Eleverna tränas inför verkligheten.

Vad är det bästa med JENSEN grundskola Sickla?
Att vara lärare på JENSEN innebär en nära kontakt med eleverna, både som lärare och coach. Som coach hjälper jag eleverna att sätta upp mål så att de kan nå så långt som möjligt, både i form av kunskap men också som personer.

Leonard D. Cooper