Nacka kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos SRF AB som gäller för alla elever som är folkbokförda i Nacka kommun. Försäkringen gäller dygnet runt och under årets alla dagar, även under fritid och lov. Försäkringen är även giltig för elever som är folkbokförda i andra kommuner, när de reser till och från skolan.

Se villkor här
Anmäla skada här