Samarbeten och aktiviteter

Just nu erbjuder vi Kung Fu på skolan för de yngre åldrarna samt att vi har samarbete med Östermalms musikskola som kommer till oss och lär ut både olika instrument samt teckning i manga. Detta kräver att man anmäler sig genom Östermalms musikskola direkt. Till hösten kommer vi att se över möjligheten till fler samarbeten.