VÅRTERMINEN 2023

Terminsstart
Studiedag - 9 januari
Skolstart - 10 januari

Lov- och studiedagar
Sportlov - V.9
Påsklov - V.15

Academydag, hela skolan stängd, ingen fritidsmåndag - 20 mars
Lov - 1 maj
Kristi Himmelsfärd - 18 maj
Klämdag, lov för lärare och elever. fritids stängt - 19 maj
Klämdag, lov för lärare och elever, fritids stängt - 5 juni
Nationaldagen - 6 juni 

Terminsavslutning
Skolavslutning - 9 juni