VÅRTERMINEN 2023

Terminsstart
Studiedag - 9 januari
Skolstart - 10 januari

Lov- och studiedagar
Sportlov - V.9
Påsklov - V.15

Academydag, hela skolan stängd, ingen fritidsmåndag - 20 mars
Lov - 1 maj
Kristi Himmelsfärd - 18 maj
Klämdag, lov för lärare och elever. fritids stängt - 19 maj
Klämdag, lov för lärare och elever, fritids stängt - 5 juni
Nationaldagen - 6 juni 

Terminsavslutning
Skolavslutning - 9 juni

Höstterminen 2023 

Terminsstart
Vecka 34: måndag 21 augusti; skolstart

Lov, studiedagar och information

Vecka 28-30 fritids stängt
Vecka 31: fritids öppnar måndag 31 juli.
Vecka 34: Introduktionsvecka och utvecklingssamtal
Vecka 44: Höstlov

Terminsavslutning
Torsdag 21 dec julavslutning i Nacka kyrka

Vårterminen 2024

Terminsstart
9 janari skolstart

Lov och studiedagar
Vecka 2: måndag 8 januari; studiedag; tisdag
Vecka 9: Sportlov
Vecka 14: Påsklov

Terminsavslutning
Torsdag 13 juni skolavslutning