Sveriges bästa grundskola

Vi på JENSEN grundskola strävar efter att bli Sveriges bästa grundskola. Hos oss är studierna alltid i fokus och vi har en stark studiekultur på våra grundskolor. Vi är en kvalitetsskola som prioriterar de områden som är avgörande för att klara framtida studier. Därför fokuserar våra grundskolor på svenska, engelska och matematik och har vi daglig läsning av litteratur. Läroplanens mål är grunden men varje elev har alla möjligheter att nå så långt den vill - redan i grundskolan.

Varför är JENSEN grundskola ett bättre val?

Vi höjer ribban med förberedelser inför akademiska studier

På våra grundskolor arbetar vi efter Träning för verkligheten där artighet och hövlighet är en viktig del. Att förstå och bry sig om andras känslor och visa respekt genom hur man agerar är en självklarhet på JENSEN grundskola.

Vi fokuserar extra mycket på matematik, svenska och engelska eftersom matematik och språk är avgörande för hur väl eleven klarar andra ämnen. Vi integrerar humaniora med ett naturvetenskapligt fokus och har en gemensam klassrumsmodellen på alla våra grundskolor för hur vi arbetar med ordning och arbetsro. Vi är även en grundskola där studiero råder och av pedagogiska skäl förvaras mobiltelefoner inlåsta under skoltid.

Lärare som coachar och motiverar

För att kunna bli Sveriges bästa grundskola använder vi oss av coachning. Skillnaden mellan en coach på JENSEN och en vanlig klassföreståndare är att vår tränarmetodik är framtagen för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att ta sig till nästa nivå. Eleven sätter tillsammans med sin coach upp mål för sina studier på grundskolan och hur den ska nå dit. 

Utöver den obligatoriska undervisningen ger vi lärarledd, extra studietid. Den extra studietiden ger möjlighet för alla elever att nå högre kunskapsresultat.

Nöjda föräldrar och elever

På JENSEN grundskola söker elever och föräldrar som har höga ambitioner och som vill gå på en skola som värdesätter ordning och studiero, lärarledda lektioner och bildning.

”Det bästa med JENSEN är arbetsmiljön, här får man saker gjorda. Lärarna hjälper oss att prestera så bra vi kan. Alla är med i gruppen och ingen blir utanför.”
- Ninorta
Årskurs 7

”Jag trivs jättebra, allt är så tydligt och man vet vad man behöver göra. Jag lär mig mycket och alla lärare är bara bäst!”
- Emil
Årskurs 7

Mental träning och mindfulness

De senaste åren har mental träning och mindfulness fått mycket uppmärksamhet för vidensbaserade positiva effekter på vår hjärnas funktion och våra prestationer. Sedan starten har vi på JENSEN grundskola arbetat med sig detta viktiga och enkla verktyg för att både må bättre och prestera bättre i grundskolan och i framtiden. Varje skoldag genomför eleverna korta MT-pass på ca 5 minuter tillsammans med en lärare.