Modersmål

Elever som är folkbokförd i Haninge kommun kan ansöka om plats i befintlig modersmålsgrupp och vi på skolan har också möjlighet att starta egna grupper om det finns elevunderlag för det. Fyll i elevuppgifter via denna länk och lämna sedan in blanketten till skolan.