Skolskjuts

Respektive kommun beslutar om skolskjuts och ansökan sker på egen hand. Följande riktlinjer gäller i Haninge kommun: Elever som går på JENSEN grundskola Tungelsta måste uppfylla de grundläggande kraven för skolskjuts. Därtill kommer att den sökta skolskjutsen inte får bli dyrare jämfört med kostnaden för skolskjutsen till den skola där Haninge kommun skulle ha placerat eleven.

Läs mer