VÅRTERMINEN 2023

Terminsstart
9 januari - Studiedag - Skolan och fritids stängt
10 januari - Studiedag - Fritids öppet 
Skolstart - 11 januari

Lov- och studiedagar
Sportlov v. 9
Påsklov v. 15
Studiedag - 29 maj - Fritids öppet 

Terminsavslutning
Skolavslutning 13  juni

Fritids - Avvikelser

5 januari - Fritids stängt 
9 januari - Fritids stängt 
16 juni - Fritids stängt 
V. 25-33 - Sommarfritids 
V. 29-30 - Fritids stängt 
20 mars -  Fritids stängt (Academydag)

Följande dagar stänger fritids 15.00: 

29 september 2022
27 oktober 2022
24 november 2022
19 december 2022
16 februari 2023
16 mars 2023
20 april 2023
11 maj 2023
8 juni 2023

HÖSTTERMINEN 2023

Terminsstart
21 augusti