JENSEN grundskola startade i Uppsala 2010 och är en mycket omtyckt skola med nöjda elever och föräldrar. Vi är en skola där eleverna kan gå från förskoleklass till årskurs 9.

Vi är en skola där studierna är i fokus! Trygghet och studiero är en förutsättning för lärandet. Vi har regler och uppförandekoder som gör att alla vet hur vi ska vara mot varandra och så att det blir enklare att fokusera på studierna.

Vi har lärarledda lektioner då vi vet att våra engagerade lärare gör skillnad för elevernas kunskapsutveckling. Vi erbjuder läxläsning från årskurs 1 och från åk 6 har vi även Mattestuga. Matematiken inspireras av Singapore maths, vilken är en framgångsrik metod för att skapa djupare förståelse och som utgår från problemlösning.

Vi integrerar mental träning (MT), i vår undervisning med syfte att stärka elevens självförtroende. Exempel på MT är fokusträning, mindfulness, avslappning och självstärkande övningar. För de yngre eleverna finns även rörelseträning med som en självklar del i undervisningen.

JENSEN Team Active (JTA), vår fritidsverksamhet, utgår även den från vårt koncept “Träning för verkligheten”. Vi strävar efter att främja elevernas nyfikenhet och vilja att lära sig mer. Vi gör studiebesök, utflykter och tar vara på vår närmiljö med både skog och friluftsliv samt närheten till det staden kan erbjuda.

Med vänlig hälsning,

Rektor
Filip Jornefelt 
filip.jornefelt@jenseneducation.se

0737 08 64 68 


Följ oss på Facebook och Instagram

Facebook Instagram