JENSEN grundskola startade i Uppsala 2010 och är en mycket omtyckt skola med nöjda elever och föräldrar. Vi är en skola där eleverna kan gå från årskurs 4-9.

Vi är en skola där studierna är i fokus! Trygghet och studiero är en förutsättning för lärandet. Vi har regler och uppförandekoder som gör att alla vet hur vi ska vara mot varandra och så att det blir enklare att fokusera på studierna.

Vi har lärarledda lektioner då vi vet att våra engagerade lärare gör skillnad för elevernas kunskapsutveckling. Vi erbjuder läxläsning och har vi även Mattestuga. Matematiken inspireras av Singapore maths, vilken är en framgångsrik metod för att skapa djupare förståelse och som utgår från problemlösning. På JENSEN grundskola Kåbo har du som elev möjlighet att läsa gymnasiematematik genom ett samarbete med naturprogrammet på JENSEN gymnasium. Att kunna stimulera alla våra elever är viktigt för oss.

Vi integrerar mental träning (MT), i vår undervisning med syfte att stärka elevens självförtroende. Exempel på MT är fokusträning, mindfulness, avslappning och självstärkande övningar. För de yngre eleverna finns även rörelseträning med som en självklar del i undervisningen.

Med vänlig hälsning,

Rektor
Filip Jornefelt 
filip.jornefelt@jenseneducation.se

0737 08 64 68 


Följ oss på Facebook och Instagram

Facebook Instagram