JENSEN grundskola startade i Uppsala 2010 och är en mycket omtyckt skola med nöjda elever och föräldrar. Vi är en skola där eleverna kan gå från årskurs F-9.

Hos oss är studierna är i fokus! Trygghet och studiero är en förutsättning för lärandet. Vi har regler och uppförandekoder som gör att alla vet hur man ska bete sig mot varandra och så att det blir enklare att fokusera på studierna.

Vår undervisning 
Vi har lärarledda lektioner då vi vet att våra engagerade lärare gör skillnad för elevernas kunskapsutveckling. Vi erbjuder läxläsning och har även Mattestuga. Matematiken inspireras av Singapore maths, vilken är en framgångsrik metod för att skapa djupare förståelse och som utgår från problemlösning. På JENSEN grundskola Kåbo har du som elev möjlighet att läsa gymnasiematematik genom ett samarbete med naturprogrammet på JENSEN gymnasium. Att kunna stimulera alla våra elever är viktigt för oss.

Hälsofokus
Vi integrerar mental träning (MT), i vår undervisning med syfte att stärka elevens självförtroende. Exempel på MT är fokusträning, mindfulness, avslappning och självstärkande övningar. För de yngre eleverna finns även rörelseträning med som en självklar del i undervisningen. Här kan du läsa mer om hur vi på JENSEN grundskola i stort jobbar med vår hälsoprofil

Med vänlig hälsning,
Rektor Ina Dannfors (F-3) och Rektor Leon Giang (4-9)

Ina-Dannfors.png
Leon

Följ oss på Facebook och Instagram

Facebook Instagram