Nöjda elever

"Skolan är otroligt engagerad i eleverna och anordnar till exempel enkäter för att få veta hur den ska förbättra sig. Vi får planera våra egna lektioner, ta mycket ansvar och gå på pedagogiska promenader. "

" Jag uppskattar att det ofta finns en god planering bakom allt som t.ex uppgifter, det saknas annars på många skolor."

" Att man får noga förklarat hur man ska göra för att nå målen och tydliga riktlinjer."

" Jag gillar även stämningen på skolan och tycker att det är en bra sammanhållning"
 

Nöjda föräldrar

"Lärare som vågar sätta gränser och ta kommandot i klassrummet."

"Den lilla skolan med det stora hjärtat."

"Jag uppskattar lärarna som är de bästa jag någonsin möt och rektorn är super bra. Alla som är runt mina barn på skola är bra förebilder och de bästa lärarna som finns tycker jag."