Skolskjuts läsåret 16/17

Viktig information från antagning skolskjuts om skolkort:

Inför varje läsår laddas kortet med en ny ”läsårsbiljett”. Det här sker vid första resan till skolan genom att kortet ”blippas” ombord på bussen eller på perrongen. Kortet ska sedan blippas vid varje resa. Så därför – spara skolkortet på något säkert ställe över sommaren. Tänk på att inte göra hål i det, då slutar det att fungera.  

Ansökan om skolskjuts för särskilda skäl såsom t ex växelvis boende, funktionshinder mm, skall vara antagningsenheten för skolskjuts tillhanda före den 31 mars. Detta för att garantera att alla ska få svar till skolstarten i augusti.