HÖSTTERMINEN 2021

Terminsstart
18 aug

Lov- och studiedagar 
9 och 10 aug fritids stängt 
Höstlov: v.44 
Studiedag: 3 dec 

Terminsavslutning
21 dec 

 

VÅRTERMINEN 2022

Terminsstart
11 jan

Lov- och studiedagar
10 jan fritids stängt 
Sportlov: v.8 
Studiedag: 21 mars 
Påsklov: v.15
Studiedag: 27 maj
13 juni fritids stängt 

Terminsavslutning
10 juni