Matematikresultat

En artikel som publicerats i lokaltidningen MittI Vasastan lyfter svaga resultat i matematik för förra årets årskurs nio. Vi anser att artikeln inte ger en rättvisande bild av verksamheten på JENSEN grundskola Vasastan. 

Rektor Petra Jonassons svar som lokaltidningen valde att inte publicera: 

“Jag är medveten om att betygen i matematik hos niorna under förra läsåret var låga och det fanns flera olika orsaker till detta. Vi har ett fokuserat arbete inom matematiken och med årets nior ser situationen helt annorlunda ut. I senaste terminsbetygen hade niorna ett snitt på 14,4 i matematik, det vill säga nära C-nivå. Även årskurserna under har en fin betygsutveckling. Sjuorna har till exempel 15,0 som medel i senaste terminsbetygen i matematik. Någon oro känner jag därför inte alls, utan den som väljer att sätta sina barn på JENSEN grundskola Vasastan ska veta att det är en skola som har ett målinriktat och framåtskridande arbete med matematik.”

Med vänliga hälsningar,
Petra Jonasson
Rektor JENSEN grundskola Vasastan